søndag den 15. marts 2015

Topmøde på Scandic

Jeg tror ikke spændingen omkring en 5. juni har været så stor, siden Monrad, Grundtvig og Orla Lehmann diskuterede den første Grundlov. I onsdags mødtes Otto og jeg med Mette fra VisitRoskilde, repræsentanter fra bestyrelsen i Syd for Banen, Scandics ledelse, Christina fra Roskilde Kommunes Park- & Vejafdeling og kulturlivet i Roskildes matriark; Marie Berthelsen. På dagsordenen var Grundlovsdag 2015 - og ikke andet. Hvad skal der ske? Hvem skal åbne ballet? Lydanlæg? Hvor mange biler og mennesker kan der håndteres? Økonomi? Hvor længe skal dagen vare?

Du kan godt sætte krydset lidt tydeligere - det bliver en klassisk køredag med anderledes grundlovstaler i år!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar