onsdag den 5. november 2014

Ny medspiller på banen!

ASK havde i 1968 allerede haft to alternative placeringer af Ringen i spil. Begge blev forkastet, så man ledte med lys og lygte efter et nyt sted at placere en motorbane. Til et borgermøde på Osted Kro i januar 1968 kunne man høre den lokale sognepræst tordne mod placeringen, da snakken faldt på Mandrup mellem Roskilde og Ringsted:

En motorsportsbane vil uvægerligt danne rammen om et dårligt miljø. For at sige det rent ud: Den vil trække meget "ros" til, som vi bestemt ikke kan være interesseret i. En "Roskilde Ring" vil skabe et stress-miljø for de omkringboende og virke nervenedbrydende.

Heldigvis har vi i Ringens nutidige nærområde en sognepræst med en noget mere positiv indstilling til Roskilde Ring. Han er tilfældigvis også formand for en lokalhistorisk forening, som rent geografisk dækker det område, vores projekt er en del af.

For at komme videre med lysdelen af vores projekt, er vi nødt til at søge fondsmidler. For at vi kan gøre det, skal vi være en forening. Også DR's arkiver er en bekostelig affære at få fingrene i, så det er absolut nødvendigt for os at søge fonde. Men i stedet for at stifte vores egen forening med vedtægter, bestyrelse og revisor, har vi slået pjalterne sammen med den lokalhistoriske forening Syd for Banen. Foreningens interessesfære gi'r næsten sig selv, og i bestyrelsen sidder blandt andre mine to byvandringskolleger Kaj V. Hansen og Lotte Fang. Det skal nok blive et spændende samarbejde!  
Ingen kommentarer:

Send en kommentar